Dự tính chi phí

Nhập thông số tính toán

Chọn suất đầu tư
Chọn loại công trình
Diện tích xây dựng
  • Chiều rộng(m)
  • Chiều dài(m)
  • Số tầng (kể cả trệt)
Chọn loại móng
Tổng chi phí

Phần thô

1

Phần hoàn thiện

2

Phần kết cấu móng

3

Phần thiết kế

4

Khái toán các hạng mục đầu tư
Hạng mục
Chi phí
Phần thô + Nhân công hoàn thiện
Phần vật tư hoàn thiện
Chi phí ép cọc và móng
Chi phí thiết kế
Dự phòng phí
TỔNG CỘNG
Tầng
Loại nhà bạn đã chọn Đơn giá(VNĐ/m2) Diện tích xây dựng(VNĐ/m2)
Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định
TỔNG CHI PHÍ Chưa xác định

Thô

Loại nhà bạn đã chọn Đơn giá(VNĐ/m2) Diện tích xây dựng(VNĐ/m2)
Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định
TỔNG CHI PHÍ Chưa xác định

Hoàn thiện

Loại móng bạn đã chọn Đơn giá (VNĐ/m2) Diện tích xây dựng(VNĐ/m2)
Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định
TỔNG CHI PHÍ Chưa xác định

Móng

Loại nhà bạn đã chọn Đơn giá(VNĐ/m2) Diện tích xây dựng(VNĐ/m2)
Chưa xác định Chưa xác định Chưa xác định
TỔNG CHI PHÍ Chưa xác định

Thiết kế